Navigationsmeny

Fiskekort

Virsbo Fiskevårdsförenings vatten omfattar Kolbäcksån från kommungränsen i norr, Virsbosjön och ner till Seglingsbergs damm i söder, liksom småsjöarna Lefelingen, Holmsjön, Transjön, Abbortjärn, Stenbjörn, Gåsflyten och Öketjärn.

Föreningen har även tre laxfiskesjöar; stora och lilla Avlången samt Tordyveln, där medlemmar kan lösa dagkort. Dagkort kan köpas på ICA Nära i Virsbo ( Endast A-korts melemmar)

ICA Nära i Virsbo säljer dagkort Avlången sjöarna till A-korts medlemmar.

Wheelservice Virsbo säljer dagkort Avlången sjöarna till A-korts medlemmar.

www.ifiske.se säljer sportfiskekort år, dagkort Virsbosjön, veckokort Virsbosjön och dagkort Avlångensjöarna.

>iFiske
>A-kort
>B-kort
>Dag-/veckokort
>Avlångenkort

iFiske

 

Share Button