Navigationsmeny

Medlemskort

Medlemskort | VIRSBO FISKEVÅRDSFÖRENING | ÅR 2020

Gäller för: Kolbäcksån. Från kommungränsen i norr, Virsbosjön och till Seglingsbergs damm i söder. Lefelingen, Holmsjön, Transjön, Abborrtjärn, Stenbjörn, Gåsflyten och Öketjärn.

Tillåtet fiske: Mete-pimpel, spinn, trolling, flugfiske, angel (max 12 don),ståndkrok (max 12 st.), långrev (max 50 krok under tiden 1/9-31/12), 1 st. mjärde eller ryssja, 6 st. fasta krok vid isfiske. Löjnät och kastnät för agn tillåtet under uppsikt.

Övrigt: Alla fasta redskap skall vara märkta med namn och telefonnummer. Omärkta redskap tages i beslag. Visa respekt för andras redskap.

Förbjudet fiske: Fiske för avsalu, nätfiske och kräftfiske, samt fiske inom markerat område vid kraftstationen, se karta här nedanför.

Minimått: Gös 45 cm och öring 50 cm.

Medlemskort: Skall medföras vid fiske och uppvisas vid anmodan av fisketillsyningsman. VISAS UPP VID KÖP AV AVLÅNGENKORT

Laxfiskesjöarna: Stora och Lilla Avlången samt Tordyveln enligt särskilda bestämmelser och separat fiskekort.

Kräftfiske: Enligt särskilda bestämmelser.

Båtar: Båt skall vara försedd med lanterna som lyser med VITT sken runtom vid färd i mörker.

Vi önskar Er god fiskelycka och var vänlig hjälp oss att hålla rent och snyggt kring våra fiskevatten

Pris 200 kr/kalenderår

Se även stadgarna vad som gäller. Fiskekort säljes av styrelsen och delas ut i Virsbo och Gammelby.

Kraftstationen

Kraftstationen

iFiske

 

Share Button