Navigationsmeny

Fiskevatten

Virsbo Fiskevårdsförenings vatten omfattar följande sjöar och vattendrag:

>Abbortjärnen
>Gåsflyten
>Holmsjön
>Lefelingen
>Lilla Avlången
>Stenbjörn
>Stora Avlången
>Tordyveln
>Transjön
>Virsbosjön – Kolbäcksån från kommungränsen i norr, Virsbosjön och ner till Seglingsbergs damm i söder.
>Öketjärnen

Dags att skaffa fiskekort?

>Ifiske

Share Button