Navigationsmeny

Avlångenkort

Dagkort 1 Fiskekort 150 kr och tre fiskar. Innehavare av medlemskort eller sportfiskekort kan köpa fiskekortet. Barn under 16 år får fiska på målsmans kort och endast i dennes sällskap. Eget spö får användas dock får max tre fiskar tas upp sammanlagt.

 • Detta kort kan köpas av medlemskortsinnehavare över disk på Ica och via www.ifiske.se.
 • Detta kort kan köpas av sportfiskekortsinnehavare via www.ifiske.se

Särskilda bestämmelser för föreningens laxfiskevatten i Stora och Lilla Avlången samt Tordyveln

Berättigad att fiska i föreningens ädelfisksjöar är var och en som innehar giltigt årskort så som medlemskort eller sportfiskekort, och dessutom har löst särskilt dagkort, 3-fiskar. Medlem har rätt att ta med 2 st gäster (som ej får vara berättigade till eget medlemskort), dessa skall lösa gästdagkort. Dagkortet är personligt och får ej överlåtas. Sportfiskekorts innehavare får ej ha fiskegäster med sig.

Tillåtet fiske: spinn, mete, pimpel, flugfiske. Levande bete: mask, maggot. OBS: I Tordyveln är endast flugfiske med flugspö och fluga tillåtet.

 • Endast ett spö får användas vid fiske. Max antal fiskar som får tas upp, 3st Regnbågar.
 • Giltigt medlemskort eller sportfiskekort samt dagkort skall medföras och uppvisas på anmodan av tillsyningsman.
 • Fiske är tillåtet endast från land. Mäskning är förbjuden. (Mäskning innebär att mata in fisken genom att strö ut någon form av bete).
 • Eldning skall ske på därtill uppförda eldstäder. Allt skräp, inkl. linrester och dylikt, ska tas med hem. Nedskräpning beivras. Lämna vattnen och vindskydden i det skick du själv vill finna dem.
 • Barn tom 15-års ålder fiskar på målsmans dagkort och endast i dennes sällskap. Eget spö får användas. Max antal fiskar som får tas anges på Dagkortet.
 • Innehavare av medlemskort och sportfiskekort äger rätt att lösa mer än ett dagkort per dygn.   Dagkort är giltigt mellan 08:00-20:00 övrig tid är sjöarna avstängda OBS GRINDEN 20:00.
 • Var försiktig med eld, respektera lokala eldningsförbud.
 • Vid färd till och från sjöarna: Tänk på vilt och mötande trafik, anpassa hastigheten. Parkera med sunt förnuft. Respektera bestämmelser från markägare och förening.
 • All camping, husvagnar och husbilar är förbjudna vid sjön, på parkeringen eller efter tillfartsvägen. Överträdelse beivras.
 • Respektera allemansrätten. Tänk på djur och barn – lämna inga krokar, lintrassel, glas eller dylikt kvar vid sjön. För allas trevnad – håll naturen ren!

iFiske

Share Button