Navigationsmeny

Styrelse

Ordförande

  • Mikael Bergner

Vice ordförande

  • Per Brandt

Kassör

  • Kristian Heiskanen

Sekreterare

  • Raimo Kinos

Ledamot

  • Mikael Salminen

Tävlingskommitté

  • Mika Mustonen, Mikael Bergner.

Kontakt: virsbo.fvf@gmail.com

Share Button