Navigationsmeny

Information till fiskare.

 

Virsbo fvf kommer göra ändringar i fiskekorts försäljningen.

Efter den 30 juni kommer vi inte sälja fiskekort i butik på Ica eller Wheelservice till innehavare av B eller C kort.

Vi kommer även sluta sälja årskort B på Ica och Wheelservice.

Har man B eller C kort och vill lösa fiskekort till Avlången hänvisar vi till vår sida på www.ifiske.se . När man kommer in på ifiske får man söka på virsbo fvf för att hamna rätt.

Vi ändrar även giltighetstiden för fiskekortet till Avlången så det från 30 juni gäller för fiske mellan 05:00 – 23:00. Denna ändring gäller alla typer av fiskekort till Avlången.

Nästa år kommer medlemmar som inte bor eller jobbar i Virsbo och vill köpa nytt årskort bara kunna göra det på ifiske.

A-kort innehavare kommer även i fortsättningen kunna köpa fiskekort på Ica och Wheelservice om man kan visa upp A-kortet.

Vid frågor kontakta ordförande Mikael Bergner

via epost: virsbo.fvf@gmail.com

eller på telefon 0705567208

                                               Information to fishermen.

Virsbo fvf will make changes in fishing license sales.

After June 30, we will not sell fishing licenses in the shop at Ica or Wheelservice to holders of B or C cards.

We will also stop selling year card B at Ica and Wheelservice.

If you have B or C cards and want to solve fishing licenses to Avlången, please refer to our website at www.ifiske.se. When you get into Ifiske you have to search for Virsbo fvf to get it right.

We also change the validity of the fishing license to Avlången, so from June 30th, fishing is applicable between 05:00 and 23:00. This amendment applies to all types of fishing passes to Avlången.

Next year, members who do not live or work in Virsbo and want to buy new year cards will only be able to do it in Ifiske.

A card holder will still be able to buy a fishing license at Ica and Wheelservice if you can display the A card.

For questions, please contact Chairman Mikael Bergner

By email: virsbo.fvf@gmail.com

Or by phone 0705567208

                                            Tiedot kalastajille.

Virsbo FVF tekee muutoksia fiskekorts myyntiä.

Jälkeen 30. kesäkuuta emme myy kalastuslupia kaupassa paikallisen myymälän tai pyörän Service haltijoille B- tai C-kortteja.

Tulemme myös lopettaa myynnin kausilipuista B Ica ja Wheel palvelu.

Jos sinulla on B- tai C-kortteja ja haluavat olla kalastuslupa Avlången tutustu sivun www.ifiske.se. Tultaessa ifiske saa etsiä Virsbo FVF saada se.

Tulemme myös muuttaa pätevyyden kalastus Avlången joten 30. kesäkuuta koskee kalastusta 05:00 23.00. Tämä muutos koskee kaikentyyppisiä kalastuslupia Avlången.

Ensi vuonna jäsenet, jotka eivät asu tai toimi Virsbossa ja haluavat ostaa uuden kauden lippuja vain voi tehdä sitä ifiske.

Kortin haltijat jatkossakin ostaa kalastusluvan Ica ja Wheel Service jos voit keuliminen A-aluksella.

Kysymyksille, ota puheenjohtaja Mikael Bergner

sähköpostitse: virsbo.fvf@gmail.com

tai puhelimitse 0705567208

                                                معلومات للصيادين.

سوف Virsbo FVF إجراء تغييرات على المبيعات fiskekorts.

بعد 30 يونيو، لن نبيع تراخيص الصيد في متجر في متجر محلي أو خدمة عجلة لحاملي بطاقات B أو C.

سنقوم أيضا إيقاف بيع تذاكر الموسم B في إيكا وخدمة ذات عجلات.

إذا كان لديك B أو C البطاقات وتريد أن يكون لها رخصة الصيد لAvlången الرجوع إلى صفحتنا على www.ifiske.se. عند دخول ifiske الحصول على بحث Virsbo FVF للحصول على ذلك الحق.

ونحن أيضا تغيير صلاحية صيد Avlången ذلك من 30 يونيو ينطبق على الصيد 5:00 حتي 23:00. ينطبق هذا التغيير على جميع أنواع تصاريح الصيد لAvlången.

العام المقبل، وأعضاء الذين لا يعيشون أو يعملون في Virsbo وترغب في شراء تذاكر الموسم الجديد فقط قادرة على القيام بذلك على ifiske.

وهناك حامل البطاقة لا يزال قادرا على شراء رخصة الصيد في إيكا والعجلة الخدمة إذا كنت يمكن أن تظهر قبالة A-متنها.

للأسئلة، اتصل رئيس ميكائيل بيرجنر

عن طريق البريد الإلكتروني: virsbo.fvf@gmail.com

أو الهاتف 0705567208

Share Button

    2 Kommentar

  1. *Hur ska man göra föra att lösa nytt A-kort ???

    • A-korten kommer hanteras som förut och skickas ut till dom som ska ha ett. Vill man ha nytt A-kort vänder man sig till kassören som just nu är Kent Larsson.
      Hälsningar Mikael Bergner.

Kommentera gärna...

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × två =